Vikarservice

Landbrugsvikar til ethvert formål med pasningsgaranti

Vi tilbyder afløsning i hele Himmerland ved alle produktionsformer både i stalden og marken.
En landbrugsvikar fra Vikarservice er din garanti for at besætningen vil blive passet korrekt og forsvarligt.


Vil du høre mere? 

Så ring til os på tlf. 99 98 97 40 eller skriv til os på info@servido.dk

 


Har du istedet brug for spalterilning så klik her

 

 

Akut brug for en landbrugsmedhjælper?

Du kan komme i kontakt med Vikarservice i Aars døgnet rundt. Har du behov for en kvalificeret landbrugsvikar udenfor kontorets åbningstid, kan du altid ringe til vores døgnvagt på telefon 99 98 97 40​.

Vi tilbyder landbrugsvikar til afløsning inden for følgende områder:

 • ​Ferie-fridage
 • ​Ekstra hjælp i mark og stald
 • ​Sygdom
 • Barsel
 • Barnets første sygedag
 • ​Robotmalkning
 • ​Rengøring af stalde
 • ​Høst
 • ​Gruppeafløsning
 • ​Travle perioder
 • ​Ombygning
 • Tilbygning
 • ​Vedligeholdelse af bygninger
 • Vedligeholdelse af maskiner
 • ​Hedtvandsrensning
 • Højtryksrensning
 • Beskæring af læhegn
 • ​Fældning af træer
 • ​Arbejde med minilæsser
 • ​Belægning af fliser
 • ​Udendørs malerarbejde
 • Indendørs malerarbejde
 • ​Vedligeholdelse af grønne områder
 • ​Opsætning af hegn
 • ​Gartnerier og planteskoler​
 • ​Pyntegrønt og juletræer
 • ​Dambrug
 • ​Minkpelsning
 • ​Kreaturklipning​

​​​Udover hjælp til ovenstående situationer, tilbyder vi også spalterilning for bedre dyrevelfærd og muldvarpegift til at bekæmpe muldvarper, som ødelægger haven og markerne.

Muldvarpegift sælges kun efter aftale om personlig afhentning.

Ansvarsforsikring af landbrugsvikar

Vores landbrugsmedhjælpere er ansvarsforsikrede. Der er en selvrisiko på 5.000 kroner ved hver skade, som kunden/landmanden skal betale. Forsikringen dækker direkte skade, men ikke driftstab og andre indirekte tab. Erstatningskrav skal anmeldes hurtigst muligt til Vikarservice. Har du i forvejen de skadede ting forsikret, anmeldes skaden direkte til dit eget forsikringsselskab.


Forsikringsforhold

Det er dig, der har forsikringspligt overfor landbrugsvikaren vedrørende arbejdsskader, herunder skader på briller og høreapparater, når du har ansvaret for instruktionspligt og instruktionsret. Du har indberetningspligt til Arbejdstilsynet.


Forsikring mod penicillin i mælk

Vi dækker penicillin i mælk i tilfælde hvor vores landbrugsvikar er skyld i uheldet. Vores forsikring dækker landmandens selvrisiko, dog max 12.500 kroner, som fratrækkes Vikarservices selvrisiko på 5.000 kroner. Dette gælder også i tilfælde hvor landmanden ikke selv har tegnet forsikring. Vi anbefaler alle mælkeproducenter at tegne forsikring mod penicillin i mælk.


Vi leverer vikarer til dit landbrug

Har du spørgsmål, ønsker du at høre mere om vores pakkeløsninger eller hvordan vi kan hjælpe dig med en landbrugsvikar i Himmerland, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 99 98 97 40 eller skrive en e-mail til info@servido.dk.