Virksomhedsoplysninger


CVR-nr.: 37825719
Kontoførende pengeinstitut: Nordea Bank
Reg. og nem-kontonr.: 2214 – 4390916669
Swift/BIC: NDEADKKK
IBAN nr.: DK7620006893190242
Betalingsbetingelser: 15 dage fra fakturadato, her efter påføres renter 1,25 % pr. måned. Rykkergebyr 100 kr. 
Tvister Enhver tvist mellem parterne, som måtte opstå, og som ikke kan bilægges i mindelighed, skal afgøres ved Retten i Aalborg som første instans og efter dansk ret.
Fakturamodtagelse: Alle indgående fakturaer fra leverandører sendes til e-mail faktura@servido.dk