Om os

SERVIDO 

 

Lige fra landbrug til plejesektor

SERVIDOs historie går helt tilbage til 1982, hvor landboforeninger og familielandbrug over hele landet grundlagde vikarbureauer.

Der var dengang tilskud til, at landmændene kunne få en afløser ved sygdom eller efteruddannelse. I dag fungerer SERVIDO på helt almindelige markeds- og forretningsmæssige vilkår.

Inger Jensen blev ansat til at starte den lokale afdeling i Aars, og det første år havde hun 15 vikarer – eller husbondafløsere, som de hed dengang.

Allerede i 1989 var det tal steget til omkring 100 stk. Men landbruget blev ramt af strukturudviklingen, og i 1994 etablerede man en rengøringsafdeling, som dengang hed Himmerlands HjemmeService, for ikke alene at være afhængig af landbrugsvikararbejde. 

I 2012 gik Himmerlands HjemmeService ind i hjemmeplejebranchen i Vesthimmerlands Kommune.

Man etablerede senere også haveservice og en speciel afdeling for spalterilning, der kører i hele Danmark og Sverige.

Det var rengøringsafdelingen, der banede vejen ind til hjemmeplejeområdet.

 

Fritvalgsordning satte skub i udviklingen

I 2003 fik borgerne frit leverandørvalg af rengøring og hjælp til personlig pleje. Himmerlands HjemmeService blev godkendt af en række lokale kommuner til rengøringsdelen.

I 2016 ændrede Himmerlands HjemmeService navn til SERVIDO A/S. 

SERVIDO kører i dag i Vesthimmerlands Kommune og Rebild Kommune med rengøring, mens det kun er i Vesthimmerlands Kommune, SERVIDO også tilbyder hjælp til personlig pleje.

"Der skal meget til. Meget mere end vi havde forestillet os, da vi startede," siger Inger Laustsen, som var leder af hjemmeservice-delen i Himmerlands Hjemmeservice

 

Stadig landmandens livline

Selvom pleje- og hjemmeservicedelen i dag udgør en meget stor del af SERVIDO, så kan landmanden stadig ringe efter en vikar, hvis han har brug for det.

Og det er der forsat mange, der gør ved sygdom eller lignende, og der er mange, der hyrer en vikar i konfirmations- og ferietiden.

"På den måde fungerer vi stadig som et sikkerhedsnet for landmanden," siger Inger Jensen.

 

Historien kort

  • Grundlagt i 1982
     
  • I 2000 blev de lokale vikarservicebureauer i Aalborg, Hobro og Aars lagt sammen til Himmerlands Vikarservice.
     
  • I 2016 bliver Agri Nord eneejer og navnet ændres til SERVIDO A/S

 

SERVIDO havde besøg af Arbejdstilsynet den 29. marts 2021

Citat fra Arbejdstilsynets tilbagemelding til SERVIDO:

Det er Arbejdstilsynets vurdering, at virksomhedens arbejdsmiljø er i orden. Virksomheden får derfor en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Det betyder, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. Den grønne smiley er også et signal til omverdenen om, at I har orden på jeres arbejdsmiljø.