Om- og ny-anlæg

Om- og ny-anlæg

Vi tilbyder:

  • Planer og skitser

  • Anlæg af terrasser, stier og indkørsler 

  • Ny plantning af stauder, buske og træer 

  • Anlæg af nye græsplæner eller renovering af den eksisterende, - også med rullegræs

  • Etablering af trapper, støttemure mv. 

  • Opsætning af hegn og stakit 

  • Rådgivning omkring fremtidig


Vi rydder naturligvis op efter os